Kvernebekken

Kvernebekken

Publisert:  

Resturering av kvernebekken som går fra klepp sentrum via Gruda til Grudavatn/Figgjoelva. Dette for å bedra vannmiljø og leveområde for fisken gjennom habitat forbedrende tiltak. Prosjekt for Klepp kommune.