Kvernebekken

Resturering av kvernebekken som går fra klepp sentrum via Gruda til Grudavatn/Figgjoelva. Dette for å bedra vannmiljø og leveområde for fisken gjennom habitat forbedrende tiltak. Prosjekt for Klepp kommune.

Sele Bolig

Opparbeiding fra bunn til topp. Fra utgraving til planering av plen.