top of page
AdobeStock_170530720_edited.webp

Helse, miljø og sikkerhet

Vi i Bertelsen Maskin er opptatt av at HMS blir ivaretatt og jobber for å forebygger ulykker, helseskader og skade på miljø. Vi er opptatt av trivsel på arbeidsplassen som er ein forutsetning for å skape gode resultater og et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt.

bottom of page